Samenwerken & win-win

In iedere vorm van organisatie (bedrijfsleven, sport, familie) is er sprake van samenwerking.  Wat is samenwerking eigenlijk? De definitie is vrij eenvoudig en duidelijk; Samenwerken = het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken.  De vraag de dan naar voren komt is eigenlijk wiens doel hier wordt nagestreefd. Hier is een tweedeling in te maken, streven we ons eigen belang na of het groepsbelang (familie, organisatie, team).

Thomas Kilman heeft in de jaren 60 een conflictmodel ontwikkelt waarin dit dilemma naar voren komt.  Thomas wilde hierin inzichtelijk maken hoe je als groep mensen Hoe lossen we potentiele conflicten over doelen/ belangen op?

Ikke, ikke, ikke en de rest….

In zijn conflict model geeft hij 5 stijlen aan waarin we conflicten kunnen oplossen en de samenwerking kunnen aangaan.  De 2 dominante stijlen in Nederland zijn toch wel het compromis model en het concurrentie model:

Compromis: Waar wij als Nederlanders beroemd om zijn is onze kracht om te “polderen”, dit lijkt een goede oplossing echter iedereen doet water bij de wijn leidt tot een  verlies van eigen belang en verlies van groepsbelang.

Concurrentie: in het bedrijfsleven zie dat de Angelsaksische benadering ook in Nederland sterk vertegenwoordigd is. Deze stijl typeert zich door de wet van de sterkste. Door met elkaar te concurreren wint het ogenschijnlijke beste idee/ doel en zullen de anderen daar zich bij neer moeten leggen.  Ook hierin is het een suboptimale oplossing omdat hierin de inzichten van de concurrent niet in mee worden genomen.

 

De kunst van succesvolle samenwerking in teams (hiërarchisch of zelforganisatie) zit in het (h)erkennen van je eigen belang, en het belang van de ander + het gezamenlijk belang in kaart te brengen. Zodat je vervolgens samen 1 gedeelde doel/oplossing kan creëren waarin de mogelijkheden van alle deelnemers benut worden.  Hoe doe je dit? 3 tips

  • Sta open om je doel te verbeteren: bedenk van te voren dat jouw doel idee niet de beste hoeft te zijn.
  • Gedeelde realiteit: Luister naar elkaar en probeer een gezamenlijk beeld te vormen waar iedereen het over eens is.
  • Ideeën loskoppelen van de identiteit:  laat iedereen anoniem zijn haar doelen delen zodat je met elkaar op de inhoud kan verdiepen i.p.v. ego. )

Dus het spreekwoord

Ikke, ikke ikke en met de rest kunnen we samen de uitdaging flikken

De rest…. Win-win 

Een ander onderdeel van samenwerking is de gezamenlijk inzet.  We verwachten vaak dat andere dezelfde inzit, kwaliteit en resultaat leveren als onszelf.  Dit is een recept voor teleurstelling, simpelweg omdat iedere individu anders is door andere genen, identiteit (karakter) en opgegroeid is in andere sociale omgevingen.

Wanneer je de verschillen gebruikt in de samenwerking dan zie je dat je vele malen succesvoller bent dan wanneer je dit niet doet! Uit onderzoek van David Lewis van London Business school komt naar voren dat teams met een hoge  diversiteit het meest succesvol zijn. Wees in de samenwerking altijd bewust van het feit dat we anders zijn en wanneer je deze diversiteit benut om samen over de streep te komen dat je veel meer bereikt dan het oude concurrentie model dat er maar 1 wint.

Race of life 

Ter inspiratie een film hoe ons leven nog in de ban is van concurrentie en hoe sociale voorsprong/ achterstand impact hierop heeft.