Intellectueel Avontuur: Zelfsturing

Datum:
Groep 1 (reeds vol): 17 januari, 12 februari, 5 maart 2019. Groep 2: 5 februari, 11 maart, 1 april 2019.
Tijd:
13:30 – 17:00 uur
Locatie:
De Rietschans, Haren
Kosten:
€ 495,- (excl. BTW)
Aanmelden:
laura@hetzuiderlicht.nl

In het eerste kwartaal van 2019 organiseren Kees Tillema en Rob Vinke een geheel vernieuwd ‘Intellectueel Avontuur’, dit jaar volledig gericht op de wetenschappelijke en praktische onderbouwingen van zelfsturing. Drie middagen in een overzichtelijk gezelschap de diepte in om de geest te slijpen en op zoek te gaan naar de collectieve wijsheid van de groep.

Kees heeft de afgelopen twee jaar een diepgaande studie naar het fenomeen zelfsturing uitgevoerd en werkt momenteel aan een academische paper. Samen met Rob en zijn collega’s binnen Het Zuiderlicht bestond de voorlopige apotheose uit de geweldige expeditie op 2&3 oktober jl. met bijna 400 deelnemers en een indrukwekkende line-up van deskundigen in de Oude Suikerfabriek in Groningen. Graag nodigen we je hierbij van harte uit voor het vervolg van dit alles.

 1. De (oorspronkelijke) bedoeling
  In het eerste college gaan we in vogelvlucht stilstaan bij de oorspronkelijke (en verrassende) bedoelingen van zelfsturing. Oorspronkelijk was dit concept namelijk gerelateerd aan de klassieke bedrijfsvoering en zou het moeten leiden tot meer productiviteit, lagere kosten, meer flexibiliteit en meer klantgerichtheid. Pas later zijn er -ongemerkt- allerlei andere bedoelingen bijgekomen die meer betrekking hebben op de kwaliteit van arbeid, zoals betrokkenheid en motivatie. In dit college onderzoeken we de dubbelzinnigheid van deze motieven.
 2. Integriteit en vertrouwen
  In het tweede college besteden we aandacht aan twee thema’s waar zelfsturing vaak op onderuit gaat: integriteit en vertrouwen. Bijna alle bedrijfskundige concepten zijn gebaseerd op gelijkheidsdenken. Dat denken zit ook diep geworteld in onze cultuur. We proberen dat gelijkheidsdenken krampachtig met beleid te beheersen: werktijden, diversiteitsbeleid, vaste opleidingsbudgetten, arbeidsvoorwaarden, loonschalen…. Maar wat is het effect? Als je niet specifiek mag discrimineren in een organisatie, ga je juist breder discrimineren. In dit college onderzoeken we waarom veel mensen die noodzakelijke discriminatie toch ervaren als een afbreuk aan integriteit en vertrouwen.
 3. Radicale ideeën
  Het laatste college staat in het teken van radicale ideeën om zelfsturende bewegingen een schaalsprong te geven. Zowel de praktijk als de literatuur laten zien dat we steeds geneigd zijn om aan de slag te gaan met compromissen tussen dwingende en activerende controls. Veel spelregels die we voor zelfsturing gebruiken, gedogen elkaar in het beste geval. Creatieve en uitgesproken toepassingen moeten we met een lampje zoeken. Organisaties die succesvol zijn in zelfsturing hebben daarentegen een opvallend kenmerk: ze kiezen wél voor tamelijk radicale standpunten en spelregels om doorbraken te forceren. Het laatste college is dus gericht op ideevorming. Niet in het wilde weg, maar onderbouwd en met voldoende praktische bewijsvoering.

Praktisch:

 • Er zijn 2 parallelle groepen:
  Groep 1 (reeds vol): 17 jan/12 feb/5 maart 2019.
  Groep 2: 5 feb/11 maart/1 april 2019.
 • De kosten voor deelname aan dit wijsgerige drieluik bedragen EUR 495,- exclusief 21% BTW.
 • Elk college bestaat uit een inleiding van 1,5 uur, gevolgd door groepswerk van een uur. Het laatste uur besteden we aan een gemeenschappelijke dialoog.
 • Deelnemers ontvangen ongeveer twee weken voor elk college een artikel met het vriendelijke verzoek dit van te voren te lezen. Dat kost ongeveer een half uur.
 • Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 40. Deelname op volgorde van aanmelding.
 • Gezien de opzet van dit drieluik raden we deelnemers dringend aan om geen college te missen.

Wil je meer weten kijk op https://www.hetzuiderlicht.nl/events/intellectueel-avontuur/