CTVZ onderzoek deel 1

In het seizoen 2018/2019 is er een onderzoek gestart in co-creatie tussen Coníche Top Volleybal Zwolle (verder te noemen CTVZ), Windesheim en Zelfsturen.com om de onderstaande hypothese te toetsten:

“Twaalf coaches in plaats van één: effectiviteit en impact van het besluitvormingsproces op de resultaten is groter wanneer de wisdom of the team benut wordt in plaats van één coach”

 


Conclusie: De impact van het besluitvormingsproces op het eigenaarschap en draagvlak is groter (+14%) wanneer de wisdom of the team benut wordt in plaats van één coach.


In de topsport heerst er een traditionele hiërarchische structuur waarin de coach de beslissingen neemt en het team gericht is op het uitvoeren van de opdrachten. In het bedrijfsleven zien we veel voorbeelden van teams die gebruikmaken van zelfsturing voordelen. Dit levert op het gebied van motivatie en besluitvorming voordelen op ten opzichte van teams die de traditionele werkwijze van één leider hanteren. Vanuit onderzoek worden deze voorbeelden bekrachtigd:

 • Mensen in een zelfsturende organisatie zijn gelukkiger qua werkinhoud en zijn zelfstandiger.     – I&O Research Auteurs Mireille Koomen Peter Kanne Nora Löb
 • Bijna 7 op de 10 werknemers onderschrijven dat wanneer de organisatie/ manager ruimte geeft om talenten op het werk in te zetten, er sprake is van een hogere betrokkenheid hebben bij het werk met als effect +20% betere performance. – Gallup 2017

In dit onderzoek hebben we gekeken naar het bepalen van de basisopstelling en het bepalen van interventies tijdens de wedstrijd (time-outs en/of wissels) . Bij CTVZ bepalen de spelers namelijk zelf welke spelers in een wedstrijd starten en hebben ze invloed bij het aanvragen van time-outs en hetgeen water er hierin wordt besproken. De bevindingen algemeen tijdens dit onderzoek waren:

 • Draagvlak hoger na de wedstrijd
 • Verlies geen impact op het eigenaarschap
 • Zelfsturende methodiek van CTVZ heeft een versterkend effect op het eigenaarschap

Op 2 gebieden hebben we ingezoomed Participatie: hoeverre kunnen en durven de spelers/medewerkers invloed uit te oefenen (denk aan kennis kunde, maar ook besluitvorming). De regel is hoe meer controle, hoe meer psychologisch eigenaarschap. Vergroten van invloed en mandaat versterkt ook het eigenaarschap

 • Investeren in communicatie op zowel de harde- als zachte kant is essentieel
 • Wisdom of the crowd benutten, versterkt de participatie graad

Betrokkenheid: in hoeverre voelen de spelers/medewerkers zich ook betrokken bij het onderwerp. Maximale betrokkenheid is dat de speler/medewerkers weten en voelen dat het onderwerp van hen is, zij voelen zich er voor verantwoordelijk en geven er zelf vorm aan.

 • Verlangen gebaseerd sporten vermindert het negatieve ego-effect
 • Versterken betrokkenheid door willen ontwikkelen i.p.v. moeten winnen

 Verschillen tussen Tegenstander en CTVZ:

 • +3% Participatie opstelling
 • +17% Betrokkenheid bij opstelling
 • +14% Inhoud/gedragenheid opstelling

  Wil je meer lezen bekijk dan hier het gehele rapport.