De 2 pizza’s regel helpt jouw team productiever te worden en de wetenschap erachter

Iedereen weet dat vergaderen tijd kost. Ik hoor veel klachten over vergaderculturen en dat dit ten koste gaat van je productiviteit. Vooral in zelfsturende teams is het belangrijk om met elkaar de visie continu te scherp te houden en te toetsen of men nog dezelfde koers vaart.

Meer mensen betekent vaak minder productief vergaderen. Jeff Bezos leert ons daarom dat je niet moet vergaderen wanneer 2 pizza’s de genodigden niet kunnen voeden. The bigger the better, gaat dus niet op als het gaat om werk en productiviteit.  Het is daarom ook logisch om teams klein(er) te organiseren.

Meer mensen betekent namelijk: meer van alles. Meer goede dingen en zeker ook meer lelijke dingen, wanneer het gaat om het aantal mensen om te coördineren richting hetzelfde doel. Een grotere groep mensen betekent meer resources. Dit brengt automatisch meer benodigde coördinatie met zich mee. Waardoor de noodzaak van een manager automatisch steeds helderder wordt. Iets wat we bij zelfsturen.com niet noodzakelijk promoten. De manager is dan nodig als een herder en coördinator van communicatiekanalen.  Stel je eens voor dat je herder moet zijn over een stel katten? Als je dat al moeilijk lijkt, dan zou je het eens met mensen kunnen proberen. Gegarandeerd dat de uitdaging nóg groter is.

Kosten van communicatie: zoals genoemd betekent meer mensen ook meer communicatiekanalen (links). Vanuit projectmanagement weten we dat we deze in kaart kunnen brengen door de formule links =  n (n-1) /2 te gebruiken. (https://sciencing.com/calculat…)

Calculate Communication Channels

Laten we het simpeler maken:

  • 7 mensen = 21 communicatie kanalen/ links die beheerd moeten worden
  • 12 mensen = 66 links
  • 60 = 1770
  • Een groot bedrijf met 6000 mensen betekent dit dus +- 18 miljoen.

Murphy en de Lean-principes leren ons dat elke extra link dus een verhoging betekent in miscommunicatie, misinterpretatie en wanneer je met managers werkt: mismanagement. In de IT noemt men dit de Brooke’s Law: “adding human resources to a late software project makes it later”. Een moderne versie van onze economische wet “afnemend grensnut”.

Naast het beheren van links moeten we niet vergeten dat er ook zaken bestaan als:

  • Relationeel verlies
  • Motivatie kosten

Maar daarover meer in een andere blog. En uiteraard komen we ook met algemene tips hoe je dit zoveel mogelijk kunt tegen gaan. 2 Pizza’s delen is niet de enige oplossing.

Tot zover bedankt voor je aandacht!