Van Prestatiecoach naar Frustratiecoach

De afgelopen 2 jaren waren verwarrend. Mijn team kreeg te maken met het fenomeen ‘zelfsturen’. Daar hadden we nou nog nooit van gehoord en ‘waar is dat allemaal goed voor dan?’. We zouden beginnen met ‘kortcyclisch’ verbeteren middels dag- en weekstarts. En zo geschiede… 3 keer per week kwamen we met het hele team bij elkaar, ruimte geregeld, laptop op het grote scherm en gaan met die banaan! Maar, er gebeurde niks… niemand deed zei iets en dat was het dan. 20 minuten lang verwachtingsvol naar elkaar staren en hopend dat iemand wist wat de eerste stap was in die hele kortcyclische verbeterreis. Maar het bleef oorverdovend stil… dit bleef nog een aantal keren dat we dagstart hadden op deze manier doorgaan.

 

Dat moest anders! We stelden een agenda op (dat leek ons wel een goed eerste uitgangspunt) en zorgden dat iedereen exact wist waar het overleg over zou gaan. We kregen als team zelfs een ‘prestatiecoach’ om ons overleg te coachen naar een hoger niveau. Nou, daar stonden we dan, het hele team + prestatiecoach met agenda op het grote scherm. En wederom gebeurde er heel weinig… Het enige wat er veranderd was ten opzichte van de eerste keren, was dat de prestatiecoach ons overleg op het eind waardeerde, met een 1 op een schaal van 1 tot 5 wel te verstaan! We probeerden de 3 daaropvolgende dagstarts de feedback van de prestatiecoach in de praktijk te brengen, maar elke keer had ze achteraf weer andere feedback. De prestatiecoach werd binnen ons team dan ook al gauw omgedoopt tot ‘frustratiecoach’!

 

Mij is verteld dat zelfsturen bij gaat dragen aan meer plezier in het werk. Dat voelde na een aantal weken ploeteren in dagstarts en verwoede pogingen tot kortcyclisch verbeteren niet bepaald zo… gelukkig was de veerkracht van mijn team zo groot dat we besloten ons hier niet bij neer te leggen. We deden een hele kleine aanpassing aan onze omgeving. Elke keer wanneer we achter feedback kregen van onze prestatiecoach schreven we dat op en bespraken we dat voorafgaand aan elke dagstart met het hele team. Dit bleek achteraf een gouden zet!

Guido Kosse, teammanager SNS

guido.jpg