Gallup onderzoek over Talent & waarde

Een van de belangrijkste manieren waarop de traditionele “command & control” (hiërarchische) organisaties de productiviteit negatief beïnvloeden is het belemmeren/weerhouden van  medewerkers om te kiezen voor de rollen en verantwoordelijkheden welke het meest inspelen op hun talenten.

Werknemers die hun krachten/talenten kunnen inzetten op het werk zijn eerder geneigd om intrinsiek gemotiveerd te zijn dan anderen. Om de eenvoudige reden dat het minder als werk voelt.  Op een team/ afdeling niveau, waarin de teamleden inzichten hebben in elkaars talenten werken ze effectiever samen, wat de groepsbinding/ teamvorming significant versterkt.


Strategieën die ruimte geven aan individuen om te identificeren, ontwikkelen en het inzetten van hun talenten hebben het potentieel om significante verbeteringen in de productiviteit te realiseren.


Gallup heeft een onderzoek gehouden bij werkgroepen over de effecten van kracht/talenten gebaseerde interventies op de werkgroep performance. In deze studie zijn 49,495 business units met 1.2 miljoen werknemers verspreid over  22 organisaties in zeven verschillende industrieën en 45 landen. Gallup onderzoeker hebben 6 gebieden onderzocht: verkoop, winst, klanttevredenheid, omzet, medewerkerstevredenheid en veiligheid.

Overall zie je dat werkgroepen (teams, afdelingen) welke talent interventies hebben gehad significant beter presteren op alle onderdelen dan met de controle groepen welke minder tot geen talent interventies hebben gehad. 90% van de onderzochte werkgroepen hadden prestatie verbeteringen op de volgende gebieden:

  • 10% – 19% groei in verkoop
  •  14% – 29% groei in winst
  • 3% – 7% hoger klanttevredenheid
  • 6% – 16% lager kosten (lage kosten organisaties)
  • 26% – 72% lagere kosten (hoge kosten organisaties)
  •  9% – 15% stijging in medewerker engagement
  • 22% – 59% minder veiligheid incidenten
67.png

Bijna 7 in de 10 werknemers onderschrijven dat wanneer de organisatie/ manager ruimte geeft voor talenten inzetten op het werk ze een hoge betrokkenheid hebben in het werk. Wanneer  deze ruimte niet word geboden dealt het % betrokken medewerkers naar slecht 2%!


Bron: Gallup onderzoek 2017 (zie in de bijlage de samenvatting van het onderzoek)

http://news.gallup.com/reports/220313/state-global-workplace-2017.aspx#formheader