TVZ onderzoek conclusie 2: Wisdom of the crowd werkt!

In het seizoen 2018/2019 is er een onderzoek gestart in co-creatie tussen Coníche Top Volleybal Zwolle, Windesheim en Zelfsturen.com om de onderstaande hypothese te toetsen.

12 coaches in plaats van 1: effectiviteit en impact van het besluitvormingsproces op de resultaten is groter wanneer de wisdom of the team benut wordt in plaats van 1 coach


Onze conclusie is:  De effectiviteit van de interventies is significant (20%) beter wanneer de wisdom of the team benut wordt.


In dit onderzoek hebben we gekeken naar het bepalen van de basisopstelling en het bepalen van interventies tijdens de wedstrijd (Time-outs en/of wissels) . Bij Coníche Topvolleybal Zwolle bepalen de spelers namelijk zelf welke spelers aan de wedstrijd starten. Ook bepalen de spelers samen met de coach wat er een time-out wordt besproken, terwijl bij traditionele teams de coach een centrale rol speelt.

Er zijn twee resultaten die we hebben gemeten om de hypothese te toetsen.  Dit zijn:

  1. Mate van eigenaarschap binnen het team van de opstelling
  2. De effectiviteit van de interventies.

 

 

 

De bevindingen die in het onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • Geen verschil in impact tussen de interventie wissel of time-out op de puntenreeksen
  • Absoluut vergelijk: Tegenstander scoren hogere puntenreeksen
  • Gewogen vergelijk: interventies CTVZ dempend negatief effect en hoger positief effect
  • Werkwijze CTVZ zorgt voor snellere acceptatie en adaptatie
  • Interventies CTVZ 20% effectiever dan de tegenstander  (CTVZ -12,1% Tegenstander -29,94%)

 Verschillen tussen Tegenstander en CTVZ:

  • De puntenreeksen na de interventies bij CTVZ waren -12,1% lager  dan de wedstrijdpuntenreeks
  • De puntenreeksen na de interventies bij Interventies Tegenstander -29,94% dan wedstrijdpuntenreeks

Dat de puntenreeksen negatief waren is logisch aangezien ieder team tijd nodig heeft om te wennen aan de veranderingen in het team. Echter de adapties snelheid bij CTV is significant sneller dan bij de andere teams.

 Wil je meer lezen bekijk dan hier het gehele rapport.